Paket Çözümler

İşletmelerdeki iş sağlığı ve iş güvenliği süreçlerinin yönetilmesi amacıyla geliştirdiğimiz “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yazılım Sistemi” projesi kapsamında sunduğumuz çözümler arasında Standart, Profesyonel ve Enterprise olmak üzere üç paket çözümümüz bulunmaktadır.

Devamı

Kurumsal Çözümler

Büyük ölçekli işletmelerdeki iş sağlığı ve iş güvenliği süreçlerinin yönetilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yazılım Sistemi projesi kapsamında kurumsal ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştiriyoruz.

Devamı

Entegre Çözümler

İşletmelerdeki iş sağlığı ve iş güvenliği süreçleriyle entegre olan ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda, sunduğumuz İSG yazılım sistemleriyle entegre olabilen çözümlerimiz arasında aksiyon, süreç, doküman yönetimi ve iş takip yönetimi sistemleri yer almaktadır.

Devamı

Teknolojik Çözümler

İşletmelerdeki iş sağlığı ve iş güvenliği süreçlerini daha etkin, daha hızlı ve daha verimli hale getirecek teknolojik araçlarla desteklenen çözümler öneriyoruz. Bu kapsamda, İSG yazılım sistemlerimize bağlı olarak geliştirilen çoklu platform, mobil, ldap, loglama, zamanlama ve kripto başta olmak üzere çeşitli altyapı destekleri olan çözümlerimiz mevcuttur.

Devamı