İşletmelerdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği süreçlerinin yönetilmesi amacıyla “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yazılım Sistemi” projesi olarak tasarlanan OPEN Occupational Health and Safety (OHS), İova Yazılım Ltd. tarafından geliştirilen web tabanlı bir uygulamadır.

OPENOHS, iş sağlığı ve iş güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla tasarlanmış, işyeri hekimlerinin ve iş güvenliği uzmanlarının İSG işlerini hızlandıran, kolaylaştıran, hedefe odaklı planlamalarla zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan, yönetsel kararların alınmasında, düzeltici aksiyonların planlanmasında etkin çözümler ortaya koyan esnek ve dinamik kapsamlı bir uygulamadır.

İova Yazılımevi’nin tecrübeli proje mimarları ve uzman danışmanları tarafından Java EE teknolojisiyle web platformunda geliştirilen OPENOHS uygulaması, uluslararası işletmelerin kullanıcı hedef kitlesine de çözümler sunacak şekilde geliştirilebilir esnek bir mimariyle dizayn edildi.

OPENOHS hangi amaçlarla tasarlandı?

Proje mimarlarımız, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yazılım Sistemi kullanma kararı alan işletme yöneticilerinin ve İSG departmanı çalışanlarının, İSG iş süreçlerinden somut yararlar elde etmelerini öncelikli amaç kabul ederek OPENOHS’yi geliştirmiştir.

 

OPENOHS’ yle neler yapılır?

OPENOHS’yle işetmedeki İSG süreçlerinin;

 • detaylı bir şekilde kayıt altına alınması, sorgulanması ve raporlanması yapılır. 
 • mevzuatlara uygunluğunun denetlenmesi kolaylaşır.
 • ikaz ve hatırlatmalarla kontrolü kolayca yapılabilir.
 • yasal zorunluluklar ile ilgili takip kontrol altına alınır.
 • sonuçları yöneticilerle kolaylıkla paylaşılabilir.

 

OPENOHS Kazandırdıkları

Kurumların İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yazılım Sistemi’ni kullanmasıyla, yönetimin;

 • İSG departmanı yatırımlarında daha az kaynakla daha çok verim alabilmesi,
 • Sağlıklı çalışanlarla etkin insan kaynağı planlamaları yapabilmesi,
 • İSG veri istatistiklerinden yararlanarak iş süreçlerini planlayabilmesi,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarından doğacak kayıpları en aza indirebilmesi,
 • Yasal cezaların getirdiği yüklerden daha az kaynak harcayarak korunabilmesi,
 • Çalışanları İSG süreçlerine etkin katılımının sağlanabilmesi,
 • Çalışanlarda güvenli davranışlar için farkındalık oluşturabilmesi,

amaçlanmaktadır.  

Kurumların İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yazılım Sistemi’ni kullanmasıyla, İSG departmanının;

 • Hızlı ve kolay erişilebilir sağlık kayıtları arşivi oluşturabilmesi,
 • Sağlık işleri yönetim kararlarında İSG verilerinden yararlanabilmesi,
 • İSG veri analizlerine dayanan verimli önlemler geliştirebilmesi,
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını kaynağında engelleyebilmesi;
 • Yasal takiplerde iş takvimini etkin kullanabilmesi,
 • Yasal sınırların aşıldığı durumlarda ivedilikle önlem alabilmesi,
 • Zamanlanmış İSG işlerini daha hızlı ve etkin yapabilmesi,
 • Periyodik sağlık süreçlerinde verimli planlama yapabilmesi,
 • Yasal denetimler öncesi eksiklerin ek işe gerek olmadan fark edebilmesi,
 • Temel sağlık parametreleri yönetiminde bir standart getirilebilmesi,
 • İSG verilerinden hareketle yararlı rapor ve analizler alınabilmesi,

amaçlanmaktadır.

 

OPENOHS Mimari Özellikleri

 • Java EE Teknolojisi
 • Açık Kaynak Kod Mimarisi
 • Paralel ve Dikey genişleme olanakları
 • Çoklu Platform Desteği ( Windows, Linux, MacOS )
 • Çoklu Veritabanı desteği ( MSSQL, Oracle, Mysql )

 

 OPENOHS Temel Özellikler

 • Web tabanlı
 • Çoklu dil desteği
 • Modüler ve Parametrik yapı
 • Merkezi ve Dağınık yapı desteği
 • Standart tarayıcı (Explorer, Chrome, Firefox, Opera vb.) kullanımı
 • Hızlı ve kolay kullanım araçları
 • Rol ve organizasyon bazlı kullanıcı yetkilendirme olanağı
 • Tanımlanabilir ikaz ve hatırlatma altyapısı
 • Standart veri giriş ekranları
 • Uygulama işlem kayıtları takibi (Auditlog)
 • Zamanlama ayarlı rapor ve analizler
 • Zamanlanmış görev ve aksiyonlar
 • Modül kaynaklı ve serbest doküman yönetim araçları
 • Canlı hatırlatma ve e-posta bildirim araçları
 • Görev ve iş bazlı takvim yönetimi

 

OPENOHS Genel Kullanım Özellikleri

 • Kullanıcı dostu ekranlar
 • Arayüz tasarımında standart kütüphane kullanımı
 • Ergonomik menü ve seçim pencereleri tasarımı,
 • Kullanıcı yönetimli dashboard ve konsollar
 • Uygulama içi kullanıcı yardım sayfaları
 • Sık yapılan işlemler için kısayol oluşturma özelliği (Bookmark)
 • Kolay erişilebilir uyarı ve görev konsolu
 • Çoklu parametrik filtrelerle esnek, hızlı ve dinamik sorgu yeteneği
 • Sık kullanılan parametrelerde hızlı filtreleme
 • Sık kullanılan parametreler bazında satır ve sütun yönetimi
 • Ofis uygulamalarına (pdf, xls, csv v.b gibi) veri transferi

 

OPENOHS Kullanıcı, Rol ve Güvenlik Özellikleri

 • LDAP desteği ile kullanıcı doğrulama
 • Çoklu ve çok katmanlı kullanıcı yetkilendirme yönetimi
 • Çoklu organizasyon bazında yetkilendirme
 • Çoklu rol bazında yetkilendirme
 • Rol bazında modüler ve işlemsel yetkilendirme
 • Kullanıcı grupları oluşturma
 • Tarayıcı çalışma kayıtlarının tutulması
 • Uygulama güvenlik kayıtlarının tutulması (Auditlog)
 • Çalışma alanı rol yönetimi
 • Organizasyon sorumlu rol yönetimi

 

OPENOHS Entegrasyon Özelikleri

 • LDAP Entegrasyonu
 • İK HR Entegrasyonu ( WebServis, XML, Excel )
 • İK Dış İstirahat Entegrasyonu
 • Varlık Entegrasyonu
 • Sağlık Laboratuar Test Aktarım Modülleri