İBYS

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Hakkında*

İş sağlığı ve güvenliği alanında gerek Bakanlığımıza gerekse ilgili kurumlara sağlanacak karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak ve mevcut verilerin anlamlandırılması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi geliştirilmiştir.

İSG alanında işyerlerinden elde edilecek veriler ve mevcut veriler ışığında bütünleşik bir bakış açısı ile önleyici strateji geliştirilmesine hizmet edecek olan Bilgi Yönetim Sistemi ile birlikte sektörel ve bölgesel farklılıklar içerisinde alınması gereken önlemlerin önceliklendirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Söz konusu sistem aracılığı ile 6331 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir.” hükmüne dayanarak sektöre ve bölgeye özgü veri toplama süreci başlatılacaktır. 

İBYS Çözümlerimiz

İBYS paketimizde, bakanlığın istemiş olduğu isterler kapsamında iş sağlığı ve güvenliği veri yönetiminizi yapabilirsiniz. Bu kapsamda iş sağlığı konusunda standart personel, muayene ve revir işlemlerini yapabilir, e-reçete gönderimi yapabilirsiniz. Temel standart form çıktılarını ve gerekli raporları alabilirsiniz.

İBYS Pro paketimizde ise, İBYS paketine ek olarak, gelişmiş personel, muayene ve revir işlemlerini yapabilir, e-reçete gönderebilirsiniz. Standart paketteki modüllere ek olarak, Sağlık Taramaları, Toplu Aşılama ve Risk Analizi gibi modüllerle daha gelişmiş iş sağlığı ve güvenliği işlemlerini yapabilirsiniz. Pro paketimizle gelişmiş modüllerin yanı sıra, daha kapsamlı form ve rapor seçenekleriyle etkili bir İSG  süreci geliştirebilirsiniz.

Paket İçerikleri

 

MODÜLLERİBYSİBYS PRO

PERSONEL
Özgeçmiş/Soygeçmiş

İş Geçmişi

İş Yeterlilikleri

Aşı Durumu

Aldığı Eğitimler
Özgeçmiş / Soygeçmiş

İş Geçmişi

İş Yeterlilikleri

Aşı Durumu

Aldığı / Alacağı Eğitimler

Dokümanlar

Risk Grupları

Sürekli İlaçlar

Periyodik Tetkikler

Sağlık Taramaları

Tıbbi Hatırlatma

Kişisel Koruyucu Donanım Kontrolleri

Kişisel Koruyucu Donanım Zimmetleri

İş Güvenliği Detayları

Laboratuar Testleri

Odyo Test Karşılaştırma

Aldığı İstirahatlar

Personel Tarihçesi
MUAYENE


İşe Giriş

İşten Çıkış

İşe Dönüş

Periyodik

Poliklinik

Hemşirelik
İşe Giriş

İşten Çıkış

İşe Dönüş

Periyodik

Poliklinik

Hemşirelik

Kontrol

RPT

İş Kazası

Gebelik

Danışmanlık
EĞİTİM
TEHLİKE KAYNAKLARI
RİSK ANALİZİ
SAĞLIK TARAMALARI
LABORATUAR
TOPLU AŞILAMA
AKTARIM
Personel Listesi Aktarımı (Excel)Personel Listesi Aktarımı (Excel)

Sağlık Taramaları Aktarımı (Excel)
ENTEGRASYON
IK Entegrasyonu
FORM ÇIKTILARI

İşe Giriş/Periyodik/İşe Dönüş/ Çıkış Formu (Bakanlık) - (Ek-2)

İşe Giriş İK Bilgi Formu

E-Reçete Çıktısı

Eğitim Sertifika Basımı

Eğitim Katılım Formu

İstirahat Formu

Sevk Formu
İşe Giriş/Periyodik/İşe Dönüş/ Çıkış Formu (Bakanlık) - (Ek-2)

İşe Giriş İK Bilgi Formu

E-Reçete Çıktısı

Eğitim Sertifika Basımı

Eğitim Katılım Formu

İstirahat Formu

Sevk Formu

Laboratuvar İstek Formu

Risk Analizi Excel Çıktısı

Sağlık Taraması Değerlendirme

Epikriz
RAPORLAR

Protokol Defteri

İstirahat Raporu

Tanı Bazlı İnceleme

İlaç Bazlı İnceleme

Tetkik Bazlı İnceleme

Yapılan Aşı Raporları

Şikayet Liste Raporları

E-Reçete Raporu

İSB Çalışma Raporu ( Ay Bazlı Toplam )

Eğitim Raporu

Protokol Defteri

İstirahat Raporu

Tanı Bazlı İnceleme

İlaç Bazlı İnceleme

Tetkik Bazlı İnceleme

Yapılan Aşı Raporları

Şikayet Liste Raporları

E-Reçete Raporu

İSB Çalışma Raporu ( Ay Bazlı Toplam )

Eğitim Raporu

Eğitim Gereksinim Raporu

İşe Giriş/ Periyodik Sonuç Raporları

Muayene Sonuç Raporları

Sağlık Tarama Raporları

Hemşire Protokol Defteri

Fiziksel Ölçüm Bazlı Personel Raporu

Risk Gruplu Personel Listesi

Gebe Liste Raporu

Meslek Hastalıkları Liste Raporu

Karşılaştırmalı Odyometri Raporu

Gelecek Kontrol Muayeneleri

Gelecek Periyodik Muayeneler

Gelecek Periyodik Tetkikler

Gelecek Aşılamalar Raporu

Sevkli Personel Raporu

Tıbbi Hatırlatmalar

Gelecek Sağlık Taramaları

En Çok Karşılaşılan Şikayetler Raporu

En Çok Konulan Tanılar Raporu

En Çok Verilen İlaçlar Raporu

En Çok İstenen Tetkikler Raporu

En Çok Yapılan Müdahaleler Raporu

Tetkik Bazlı İnceleme

İSB Çalışma Raporu ( Ay Bazlı Toplam )

Muayene Performans Analizi

Aylık Test Sonuç Analizi

Hemşirelik Girişimleri ( Ay Toplamlı )

İstşrahatlerin Tanılara Göre Dağılımı

Muayene Sonuç Analizi

İSB Başarı İstatistikleri

 

*Bu başlığın altındaki ilgiler https://ibys.csgb.gov.tr adresinden alınmıştır.