OPEN Occupational Health

OPENOH: İş Sağlığı Yazılım Sistemi

MODÜL ALT MODÜL/ÖZELLİKSE PRO EE
Personel+++
Temel Bilgileri+++
Özlük Bilgileri
+++
Çalışma Bilgileri
+++
İletişim Bilgileri
+++
Diğer Bilgiler
+++
Dokümanlar+++
Özgeçmiş+++
Soygeçmiş+++
İş Geçmişi+++
Eğitim Geçmişi+++
Sürekli İlaçlar+++
Madde Bağımlılığı+++
İş Yeterliliği+++
Aşı Durumu+++
Periyodik Tetkikler+++
Sağlık Taramaları+++
Tıbbi Hatırlatma+++
Kişisel Koruyucu Bilgisi+++
Aldığı İstirahatlar-++
Görev ve Risk Bilgisi--+
Engelli / Kısıtlı Kronik--+
Muayene
İşe Giriş+++
İşten Çıkış+++
İşe Dönüş+++
Periyodik+++
Poliklinik+++
Kontrol+++
RPT+++
İş Kazası+++
Hemşirelik+++
Gebelik-++
Danışmanlık-++
Bağımlılık-++
Sağlık Taramaları
Odyometri+++
SFT+++
Akciğer Grafisi+++
Göz+++
Diğer+++
Laboratuar+++
Toplu Aşılama-++
Formlar
İşe Giriş / Periyodik+++
İşe Başvuru İK+++
İş Başı Bildirim+-++
İşe Dönüş+++
Sevk Bildirim+++
İstirahat Bildirim+++
Laboratuar Tetkik İstek+++
Reçete+++
Sağlık Taraması Değerlendirme-++
Epikriz-++
Raporlar
Standart Liste Raporları+++
Gelişmiş En Çok Raporları-++
Analiz Raporları--+
İstatistik Grafik Raporları--+
Yönetim Raporları--+
Özel Tasarım Raporlar--+