Kurumsal Çözümler

Büyük ölçekli işletmelerdeki iş sağlığı ve iş güvenliği süreçlerinin yönetilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yazılım Sistemi projesi kapsamında kurumsal ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda, işletmelerin amaç, süreç ve araç olmak üzere üç katmandan oluşan kurumsal ihtiyaçlarına yönelik yaptığımız analiz ve değerlendirme sonucunda, işletmenin iş akış şemalarına ve kurumsal kültürüne uygun olarak kurgulanacak İSG yazılım sistemlerini inşa ediyoruz. İşletmenin İSG işlerinin yönetiminin yapılacağı yazılım sistemini, mimari aşamadan canlıya alınma aşamasına değin projelendirerek kurumsal ihtiyaç odaklı geliştiriyoruz. Projenin bitiminden sonra, geliştirdiğimiz çözümlerin işletmelerdeki etkin,  verimli ve katma değeri yüksek bir kazanımla yaşaması için güçlü destek politikalarıyla kurumsal kültürün bir parçası oluyoruz.

Kurumsal çözümler kapsamında, işletmelerdeki İSG işleriyle ilgili proje kapsamında yapılan toplantılarda,

  • amaç düzeyinde, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusundaki isterler analiz edilir;
  • süreç düzeyinde, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusundaki iş akış şemaları ve gereklilikler analiz edilir;
  • araç düzeyinde ise, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusundaki kullanımdaki teknoloji, bilgi güvenliği, kalite standartları, kapasite, organizasyon, entegrasyon, dokümantasyon, kullanıcı profili gibi işletme kültürünün temel donanımları analiz edilir.

Proje, bu analizler çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen kaynak planlamasına göre yaşama geçirilir.

İlgili işletmeler için geliştirilen İSG yazılım sistemi projesi kapsamında sunduğumuz kurumsal çözümlerimiz, paket çözümlerinde yer alamayan ve kurumsal ihtiyaca özel olarak geliştirdiğimiz yazılım ürünlerini ve hizmetlerini içerir. Bu kapsamda, OPENOHS, OPENRAS, OPENHAS, OPENCAS, OPENWPS, OPENCAM gibi ürünlerimizde kazandığımız proje deneyimlerini kullanarak mevcut know-how gücümüzü ilgili işletmelerin kurumsal amaçlarına sunuyoruz.

İova Yazılımevi’nin deneyimli ve dost çalışanlarıyla, değerli kurumsal kullanıcılarımızın ortaklaşa gerçekleştirecekleri İSG yazılım sistemi projesi analiz, geliştirme, teslim, test, uygulama, eğitim ve canlıya alma gibi aşamalardan oluşur.

Kurumsal Çözümlerin Amacı

Büyük işletmedeki İSG süreçlerini, kurumsal ihtiyaca göre kurgulanan yazılım sistemiyle yönetilmesini sağlamaktır. Böylece, işletmedeki İSG işlerinin, kurumsal kültürün diğer departman iş akışları ve bilgi yönetim süreçleriyle entegre olması, tüm çalışanların sürece dahil olması ve iş sağlığı ve iş güvenliği konunda kurumsal farkındalığın oluşturulması hedeflenmektedir.

Sonuç olarak da, ölçülebilir, denetlenebilir ve yönetilebilir bir İSG iş kültürü geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenen bu projelerle, kurumsal başarının sürdürülebilir sağlıklı ve güvenli bir ortamının oluşturulmasına destek veriyor olacağız.

Kurumsal Çözümlerin Süreci

İova Yazılımevi olarak sunduğumuz kurumsal çözümlerimizle kullanıcılarımıza etkin, kapsamlı ve verimli bir yazılım hizmeti sunuyoruz. Sunduğumuz kurumsal çözümleri, ilgili sistem ya da modülleri anahtar teslim anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Analizle başlayan kurumsal çözüm projemiz canlıya almayla hayata geçerek, kurumsal bilgi sistemlerinin bir parçası oluyor.

 

kurumsal_cozum_surec_1